Do 17 Nov 2022 | tijd: 13:00 uur

Symposium huiselijk geweld dichterbij dan je denkt

Op 17 november 2022 organiseert Kwadraad een Symposium over Huiselijk Geweld. In de week tegen Kindermishandeling staan we stil bij wat wij als professionals en vrijwilligers kunnen betekenen voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met huiselijk geweld. Dit symposium is voor iedereen die werkt met gezinnen, kinderen en jongeren en daarbij extra handvatten wil krijgen over hoe je huiselijk geweld kunt signaleren én hierover in gesprek kunt gaan.

Tijdens het symposium kun je deelnemen aan een workshop en geven we de ruimte om elkaar binnen dit thema te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november 2022 door een mail te sturen naar Opvoedenenopgroeien.alphen@kwadraad.nl. Vermeld in de mail je eigen gegevens, de naam van de organisatie en welke workshop je zou willen volgen.

Het symposium wordt georganiseerd bij De Bron, Troubadourweg 2 in Alphen aan de Rijn. 

Programma: 

13:00 Inloop bij de Bron 

13:30 Opening door de Wethouder 

13:45 Mevrouw Lakho, ervaringsdeskundige en . auteur 

14:00 Start Workshops 

16:00 Afsluiting 

16:30 Borrel 

De workshops 

1. Workshop ‘Signaleren met behulp van de Signalenwijzer’ 

Het signaleren van kindermishandeling wordt nog te vaak als een individuele verantwoordelijkheid gezien. Echter om beter te kunnen signaleren is het belangrijk om, al in een vroeg stadium, met collega’s te overleggen en te sparren. Zo wordt het signaleren een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt het minder moeilijk om te gaan handelen.

2. Workshop 'Augeo Jongerentaskforce' 

In elke klas in Nederland zit gemiddeld één kind dat extra ondersteuning kan gebruiken omdat het thuis te maken heeft met huiselijk geweld, mishandeling of verwaarlozing. Wanneer je hier als professional signalen van opvangt, dan volg je de meldcode. Maar je kunt ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning en het vergroten van de veerkracht van kinderen. Bijvoorbeeld door kinderen zich veilig te laten voelen, zich te laten ontspannen, positieve ervaringen op te laten doen en hen te helpen met hun emoties om te gaan. Waarom is dat zo belangrijk, en hoe doe je dat? Dat komt in deze workshop aan bod. Deze workshop wordt gegeven door jongeren die zelf te maken hebben gehad met huiselijk geweld.

3. Workshop ‘De integrale ketensamenwerking bij het gebruik van de meldcode

 Welke kennis is er al, hoe vind je de juiste kennis en hoe kun je deze goed inzetten? Dat zijn de centrale vragen tijdens de leersessies ‘samenwerken bij de integrale ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’.

4. Workshop ‘Geheim geweld… en nu?’ 

Deze workshop traint hulpverleners, studenten en andere belangstellenden om de langetermijngevolgen van kindermishandeling bespreekbaar te maken en beter te behandelen. Hierbij wordt uitgegaan van het herstelconcept. Dit concept betreft herstel van de mishandeling, maar ook over het herstel van de (maatschappelijke) rol en de persoon(lijke ambities) van het slachtoffer.

5. Workshop 'Plegers huiselijk geweld' 

René Haring werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Inmiddels zet hij zich al zes jaar in voor het verminderen van agressie en geweld. Hulpverleners kunnen nog heel veel leren over wat er in het hoofd van een pleger omgaat, zegt Haring. ‘Er is geen betere acteur dan een pleger van huiselijk geweld’.

Symposium huiselijk geweld dichterbij dan je denkt

Deelnemen is alleen voor leden van AOEL

Inloggen mijn AOEL

cancel