Beeld door Owen Beard @ Unsplash 


AOEL ontvangt keurmerk NPA Zorggroep

Certificaat

We zijn trots dat we kunnen mededelen dat de zorgverlening van Alphen op één Lijn voldoen aan de Kwaliteitsnormen NPA-Certificering Zorggroep versie 2.0. We hebben hiermee als zorggroep de accreditatie NHG Praktijk Accreditering b.v. ontvangen. Volgens de auditor werken de zorgverleners van AOEL systematisch aan verbetering van de organisatie van de ketenzorg. De zorggroep heeft aangetoond aan de randvoorwaarden voor de organisatie van verantwoorde ketenzorg te voldoen. De randvoorwaarden bestaan uit de 'Bouwstenen' en de 'Toetsbare Kwaliteitskenmerken Basis op Orde' uit de nota 'Kwaliteitsbeleid op Maat' (2019) van InEen.

Vertrouwen

Voor de patiënt betekent het certificaat dat er een gerechtvaardigd vertrouwen mag zijn dat AOEL voldoet aan bepaalde voorwaarden. Denk aan innovatie en verbetering, een kritische blik op de geboden zorg en de beste uitvoering van de zorg. 

Het rapport is hier te lezen (alleen voor zorgverleners aangesloten bij AOEL)


AOEL ontvangt keurmerk NPA Zorggroep

cancel