Samenwerken en ondersteunen

Waar staan wij voor?

Alphen op één Lijn (AOEL) is een stichting die de aangesloten zorgverleners helpt om het vak leuk te houden. We doen dit door samen te werken, te inspireren, te faciliteren en te ontzorgen. Want als de zorgverlener in zijn kracht staat, komt dit ten goede aan de patiënt. AOEL is opgericht voor de ondersteuning van de aangesloten zorgverleners bij het uitvoeren van multidisciplinaire zorg. AOEL vervult hierin de rol van organisator en ondersteuner in de ruimste zin van het woord. AOEL is aanspreekpunt voor de zorgverzekeraar en andere samenwerkingspartners. Patiënten verdienen moderne en passende zorg van hoge kwaliteit. 

Wat doen wij?

Om multidisciplinaire zorg te laten aansluiten op de zorgbehoefte per wijk, verbindt AOEL eerstelijns zorgverleners met elkaar. Daarnaast ondersteunt AOEL bij de invoer en de verbetering van regionaal en/of lokaal gedragen zorgprogramma’s of zorgpaden. Deze dragen bij aan de verschillende vormen van zorg voor de (kwetsbare/chronische) patiënt in de gemeente Alphen. In 2022 zal AOEL de coördinatie van de Alphense eerstelijnszorg op een passende manier onderbrengen in de nieuw gevormde regio-organisatie. Ook dan is het doel: het ondersteunen en ontzorgen van de aangesloten zorgaanbieders. 


Meer weten over AOEL en het service bureau


keurmerk vierkant


Het bestuur van AOEL 

cancel