Di 31 Dec 2024 | tijd: 18:00 uur

FTO, DTO mogelijkheden voor antibiotica voorschriften

FTO, DTO mogelijkheden voor antibiotica voorschriften

FTO - Antibioticavoorschriften

Bacteriën worden in toenemende mate resistent tegen antibiotica. Deze antibioticaresistentie (ABR) is een wereldwijd probleem. Het voorschrijven van antibiotica is één van de belangrijkste oorzaken van deze toename. Dit FTO gaat in op de vraag wat u als huisarts kunt verbeteren in uw eigen antibiotica voorschriften om de toename van ABR tegen te gaan.

Het gebruik van antibiotica is een grote veroorzaker van ABR. Huisartsen schrijven circa 90% van alle antibiotica voor in Nederland. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat er tussen huisartsen grote verschillen bestaan in het voorschrijven van antibiotica, er is ook in Nederland nog verbetering mogelijk. Het FTO bespreekt de prescriptiecijfers van antibioticavoorschriften per indicatie per praktijk en deze worden vergeleken met de landelijke prescriptiecijfers. Het FTO is effectief in het terugdringen van onnodige antibioticavoorschriften en de deelnemende huisartsen waren zeer tevreden over de opzet. 

Na het FTO heeft u meer kennis over: 

- uw eigen antibiotica voorschriftgedrag in vergelijking met de landelijke voorschriftcijfers 

- het aantal en het soort antibioticavoorschriften van uw praktijk 

- het ontstaan van antibioticaresistentie

- effectieve communicatie met patiënten over antibiotica 

Kosten:

Het ABR Zorgnetwerk Holland West biedt huisartsen dit FTO gratis aan. Het FTO wordt begeleid door huisartsen die hiervoor een gerichte cursus hebben gevolgd. 

Meer informatie of aanmelden 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Martijn Sijbom, huisarts en lid van het ABR Zorgnetwerk Holland West, m.sijbom@lumc.nl. 

Zie voor meer informatie over doel en activiteiten ABR Zorgnetwerk: www.abrhollandwest.nl.

Deelnemen is alleen voor leden van AOEL

Inloggen mijn AOEL

cancel