Nieuwe directeur Jeugd en Gezinsteams Alphen aan den Rijn


Op 1 oktober is Saskia Oostrom gestart als interim bestuurder van Jeugd- en Gezinsteams Alphen aan den Rijn. Saskia heeft ruim 25 jaar in de gemeente Den Haag gewerkt binnen het sociaal domein. De laatste jaren werkte ze tijdens de coronaperiode voor het ministerie van VWS waar ze een bijdrage leverde aan het testbeleid. Afgelopen jaar was ze (verander)manager van de ambulante jeugdhulpteams bij Jeugdformaat in Haaglanden.  

'Mijn opdracht is dat we op 1 januari 2024 starten met het werken vanuit lokale teams die aanwezig en zichtbaar zijn in de wijk. In twee jaar tijd willen we te komen tot een integrale Alphense werkwijze, zodat kinderen en gezinnen maar één keer hun verhaal hoeven te doen op weg naar de juist ondersteuning of hulp. Vanuit mijn ervaring en enthousiasme ga ik, samen met alle nieuwe collega’s, samenwerkingspartners en cliënten bouwen aan een mooie organisatie. Waar met plezier zinnig werk gedaan kan worden en waar we vooral doen wat nodig is voor de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.'

Zorgcontinuïteit

De voortgang van zorg aan kinderen, jeugdigen en ouders staat voorop. Wij doen er alles aan om zo min mogelijk te veranderen voor de cliënt. Dit betekent dat kinderen en/of gezinnen die in zorg zijn en na 1 januari 2024 deze zorg nog nodig hebben, dezelfde zorg blijven ontvangen en het zorgtraject kunnen afmaken. Ook als de aanbieder geen contract afgesloten met de gemeente. We zorgen dan voor maatwerk.

Nieuwe directeur Jeugd en Gezinsteams Alphen aan den Rijn

Huisvesting

We zijn druk bezig met twee nieuwe locaties uitvallocaties in Alphen en Boskoop en het maken van afspraken over gezamenlijke werkplekken om inwoners te spreken en te ontmoeten. Dat doen we samen met onze partners in de stad zoals Tom in de Buurt, Participe en onze collega’s van de gemeente. We houden u op de hoogte van de voortgang. 

Pizza avonden voor medewerkers GO!

Om de medewerkers van GO! te betrekken bij de vorming van de nieuwe organisatie worden er pizza avonden georganiseerd waarbij zij hun mening en input kunnen geven op onderwerpen en vraagstukken zoals aanmelden, triage, meetinstrumenten, methodisch werken en (proces) veiligheid. Een flink aantal medewerkers neemt de tijd om deel te nemen aan deze avonden. Mede op basis hiervan ontstaat de definitieve inrichting van de organisatie. Het is fijn dat zij hun input hebben willen geven!

Werving 

De nieuwe organisatie gaat groeien in omvang (fte). We hebben veel nieuwe medewerkers nodig. Via de tijdelijke website www.JenGteams.nl zijn we aan het werven. Binnenkort gaan we de werving intensiveren met een arbeidsmarkt campagne. Ook voeren we op dit moment volop individuele gesprekken met de medewerkers van GO! voor jeugd over hun mogelijke overgang naar de nieuwe organisatie.  

Heeft u vragen? 

Stel uw vraag direct aan uw contactpersoon bij de gemeente of bij de nieuwe organisatie of stuur een mail naar info@JenGteams.nl   

 

cancel