Hoge waardering

Alphen op één Lijn is benieuwd naar de mening van de patiënt als het gaat om de geboden zorgverlening. Daarom schrijven we elk jaar een enquête uit met vragen over onze zorg. Aan de enquête deden in het afgelopen jaar 681 mensen mee, een hoog aantal. De leeftijd van de deelnemers lag vrij hoog, slechts 4,6% van de ondervraagde was jonger dan 39 jaar.

Uitslag patiënten enquête

Digitale middelen

Uit de enquête bleek dat veel mensen gebruik maken van digitale mogelijkheden in onze zorgverlening. Dit gaat veel mensen goed af maar het is niet altijd even makkelijk. De verschillende praktijken zijn aan het kijken op welke manier zij extra ondersteuning kunnen geven om te ondersteunen in het gebruik van de verschillende digitale mogelijkheden zoals het digitale zorgdossier, Mijn Gezondheid.net of de Medgemak app. Patiënten hebben ook de mogelijkheid om uitleg te krijgen over digitale platforms.

Informatie is belangrijk

De patiënten die de enquête invulden, gaven aan zij meer informatie over hun situatie willen ontvangen. Dit kan gaan over leefgewoonten, medicatie en of ziektebeeld. De praktijken gaan hier actief mee aan de slag. De informatie kan in papieren vorm of digitaal verschaft worden, bijvoorbeeld per mail. Maar het liefst ontvangen patiënten de informatie van hun zorgverlener in de spreekkamer. Verder vinden patiënten het belangrijk dat hun behandelaar belangstelling heeft en op de hoogte is van het patiëntendossier. Een begrijpelijke uitleg en de ruimte om vragen te kunnen stellen, wordt ook hoog gewaardeerd. De patiënten verwachten dat de zorgverlener de behandeling bijstelt als dat nodig is en dat de behandelaar een actieve rol speelt in het zorgtraject. Bijvoorbeeld door actief te controleren bij chronisch medicatiegebruik en door automatisch een vervolgafspraak in te plannen. Ook van belang is dat de samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners goed verloopt.

Hoge waardering

De deelnemers aan de enquête waarderen onze zorgverlening hoog. Zij vinden dat de zorgverleners goed zijn in hun werk. Verbeterpunten zijn er op het gebied van de (telefonische) bereikbaarheid en wachttijden. Patiënten maken zich zorgen over de stijgende zorgkosten. Dat de patiënt niet altijd bij de eigen huisarts op het spreekuur terecht kan, is ook een punt van zorg. De resultaten van de enquête zijn met de verschillende zorgverleners gedeeld, zij zullen hier actie op ondernemen.

 

cancel