Saxenda beperkt vergoed door zorgverzekeraar

Huisartsen worden regelmatig gebeld over het nieuwe afslankmiddel Saxenda (liraglutide). Dankzij publicaties in onder meer Algemeen Dagblad willen patiënten weten of zij in aanmerkingen zouden komen voor dit middel. 

Afslankmiddel Saxenda goedgekeurd

 Saxenda werd vorige maand als eerste middel voor behandeling van obesitas goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland. Het toeval wil dat de Alphense apotheker Sanne Appelman (Samenwerkende Apotheken) de eerste versie over dit geneesmiddel schreef voor de medicijnbalans van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. In het kort: Vanaf 1 april wordt Saxenda inderdaad voor een zeer beperkte groep vergoed. Vergoeding alleen bij: 

* Patiënten die al deelnemen aan de GLI 
* Een BMI tussen 35-40 en minimaal een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose
* Een BMI hoger dan 40
* Geen DM type 2
* Mensen die niet in aanmerking komen voor een maagverkleining

Beperkte gewichtsafname

Patiënten die buiten deze groep vallen kunnen Saxenda ook gebruiken, maar het middel wordt dan niet vergoed door de zorgverzekering. Belangrijk is om de patiënt goed voor te lichten over het middel en de verwachtingen te managen. Gemiddeld bereikt de gebruiker een gewichtsafname van 7,5% tot 10%. Wordt binnen drie maanden niet tenminste een gewichtsverlies van 5% behaald, dan moet gestopt worden met het medicijn. Het middel kan ondersteunen bij afvallen omdat het hongergevoel vermindert. Saxenda moet dagelijks worden geïnjecteerd. Het geneesmiddel is waarschijnlijk vanaf 1 april beschikbaar.

De formulieren voor vergoeding staan hier ZN - Formulieren - Documenten (znformulieren.nl) 

 GLI 

Vanuit AOEL wordt momenteel ook de GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) geïntroduceerd. Mensen met overgewicht worden onder begeleiding geholpen om meer te bewegen en gezond te eten. Mensen die in aanmerking komen, krijgen dit vergoed van hun zorgverzekeraar. De gecombineerde leefstijlinterventie moet zorgen voor een gezonde verandering in gedrag op lange termijn.

Nieuwe vergoedingsvoorwaarden per 1 juli 2022:

De inzet van liraglutide (Saxenda®) kan per 1 juli 2022 alleen overwogen worden als een erkende GLI niet succesvol is na één jaar behandeling. Dit is de uitkomst van overleg tussen het Zorginstituut Nederland (ZINL), het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

cancel