Opvang Oekraïne vluchtelingen Alphen aan den Rijn

Opvang Oekraïne vluchtelingen Alphen aan den Rijn

Op dit moment zijn al vluchtelingen onderweg, het exacte moment van aankomst is nog niet duidelijk. Details over deze groepen zijn nog niet bekend. Er zijn ook al enkele Oekraïners in kleiner verband/particulier verband opgevangen. Sporthal De Hill in Benthuizen is met 50 bedden ingericht als noodopvanglocatie. Hier worden op korte termijn mensen verwacht. De voorbereiding voor inrichting tweede crisis noodopvang 7x24 uur in het Anker, Hazerswoude-Rijndijk Oost is gestart. Dit duurt mogelijk nog wat langer. Bovenstaande zijn crisisbedden. Het is niet humaan om mensen langer dan 3 dagen achter elkaar hier te laten verblijven. Naar locaties voor de middellange en lange termijn wordt nu gezocht. Een aantal particulieren heeft aangeboden om vluchtelingen op te vangen. De vluchtelingen worden actief aan een particulier gekoppeld. 

Vergoeding medische zorg

Medische zorg vluchtelingen hebben direct recht op zorg, ze kunnen zich daarom melden bij de lokale huisartsen of andere zorgverleners. Er is duidelijkheid over de vergoeding van het leveren van medische zorg aan Oekraïense vluchtelingen, zie de volgende informatie van CAK: vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen Op dit moment wordt er een landelijke aanpak ontwikkeld voor de medische zorg, waaronder huisartsenzorg. Dit is een aanpak voor de langere termijn. 

Tolken 

Wij zijn naarstig op zoek naar tolken die Oekraïens en/of Russisch spreken. Kun jij helpen of ken jij iemand die tolk is of wil helpen met vertalen tijdens gesprekken? Dan horen we dit graag. 

Vragen

Op dit moment loopt lokale, regionale en soms landelijke communicatie door elkaar. Er moet nog veel duidelijk worden, ook waar de coördinatie of verantwoordelijkheid voor bepaalde stukken ligt. Neemt niet weg dat het voor nu echt crisis is en er veel op ons afkomt. Laten we elkaar vooral op de hoogte houden van vragen of ontwikkelingen. Zijn er vragen, leg deze dan gerust neer bij het service bureau, wij kunnen de vragen doorzetten naar de gemeente. 

cancel