Astma

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte waarbij de patiënt last heeft van aanvallen van benauwdheid. Astma is vaak erfelijk en ook is er een samenhang met allergie. Astma wordt veroorzaakt door een specifieke ontstekingsreactie in de luchtwegen.

De zorgverleners van ons samenwerkingsverband zijn opgeleid in de behandeling van astma. Zij bieden u begeleiding aan de hand van de nieuwste inzichten.

Hieronder kunt u folders vinden met extra informatie over astma.

Astma

cancel