Prikkelbare darmsyndroom

PDS (Prikkelbare darmsyndroom)

Vijf tot twintig procent van de Nederlandse bevolking heeft PDS. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en wordt vaker vastgesteld bij jong volwassenen. De klachten worden veroorzaakt door een overgevoelige darmwand of verstoorde bewegingen van de darm. Ook kunnen psychosociale factoren een rol spelen. De klachten zijn medisch gezien niet ernstig. Maar ze kunnen wel erg vervelend en pijnlijk zijn en invloed hebben op uw dagelijkse leven. Wanneer bij onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, wordt vaak deze diagnose gesteld. Het is niet bekend waardoor PDS wordt veroorzaakt. Wel is het bekend dat het gaat om verschillende samenhangende factoren.

Hieronder vindt u een informatie over PDS

Prikkelbare darmsyndroom

cancel