Do 21 Sep 2023 | tijd: 09:15 uur

POH opleiding Ouderenzorg in de Eerste Lijn start september 2023

Rijn en Duin, de nieuwe regio-organisatie voor eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord, organiseert in samenwerking met Inholland Academy voor praktijkondersteuners de opleiding Ouderenzorg in de Eerste Lijn, specifiek gericht op de regio Zuid-Holland Noord. De start van de opleiding is 21 september 2023. Het minimale aantal deelnemers is 15, het maximale 20.

De opleiding 

Het resultaat van de opleiding voor de POH is up-to-date kennis en vaardigheden om de complexe zorg aan kwetsbare ouderen in de eerste lijn te verlenen en netwerkgericht te organiseren. Deelnemers zijn in staat een projectplan voor de eigen organisatie te schrijven en te implementeren. Deelnemers hebben met elkaar een lerend netwerk gevormd. 

De opleiding is gebaseerd op het landelijke opleidingsprofiel Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg module kwetsbare ouderen (PVH, 2018) en het functieprofiel POH Ouderen (2021). Met het behaalde diploma voldoen de deelnemers aan de opleidingseisen van de zorgverzekeraar.

De opleiding duurt 13 cursusdagen (gemiddeld 1 dag per maand buiten schoolvakanties) en loopt door tot oktober 2024. De cursusdag is donderdag van 9.15 -16.30 uur, op locatie Hogeschool Inholland, Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag. Behalve de contacttijd dient circa 4 uur per week besteed te worden aan de studie (literatuurstudie en het maken van praktijkopdrachten).

De kosten 

De kosten voor de opleiding bedragen €2.300 per persoon bij 20 deelnemers en € 3.075,00 in het geval er 15 personen deelnemen. Bij de officiële inschrijving worden deze prijzen bekend.  

Aanmelden 

Heeft u interesse in deze opleiding, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk aan via https://bit.ly/pohouderen 

Na deze aanmelding ontvangt u een link voor de definitieve inschrijving bij Inholland Academy. 

Inschrijving kan tot 1 mei 2023. Bij de inschrijving dient een cv met kopie van een diploma meegestuurd te worden waaruit een hbo werk- en denkniveau blijkt, zoals een erkend POH-diploma, HBO-V of gelijkwaardige vooropleiding. Een aanvullend gesprek kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Rijn en Duin Rijn en Duin is per 1 januari 2023 de nieuwe regio-organisatie voor multidisciplinaire eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. De coöperatie van wijksamenwerkingsverbanden is een samengaan van Alphen op één Lijn (AOEL), WSV Support, Rijncoepel, en Knooppunt Ketenzorg. Zorggroep Katwijk transformeert zich tot een wijksamenwerkingsverband. 

Voor meer informatie over de opleiding: Jonathan Baldi, staffunctionaris Kwaliteit & Opleiden WSV Support Tel: 0252-767099 Mob: 06-28168898 

E-mail: baldi@wsvsupport.nl

POH opleiding Ouderenzorg in de Eerste Lijn start september 2023

Voordelen van deze nascholing:

  1. Voor het eerst een POH kwetsbare ouderen opleiding in onze regio!
  2. Met docenten uit eigen regio samen met In Holland (welke de opleiding al jaren in Amsterdam verzorgd)
  3. Als je deze opleiding hebt gedaan voldoe je aan de eisen van Z en Z om de POH module ouderzorg te mogen declareren

We bieden deze opleiding aan voor poh’s om toekomst bestendige zorg te leveren aan de steeds groter wordende groep ouderen.

Vergroot je kennis door o.a. onderwerpen als verouderingsproblematiek, kwetsbaarheid, vraagverheldering, vroeg signalering, verbeteren van kwaliteit van ouderenzorg en leer hoe je dit alles in de praktijk kan toepassen.
Een belangrijk doel is het organiseren en leren kennen van je netwerk. Zodat je goed kan afstemmen op elkaar.

Je leert bijvoorbeeld om de pro actieve zorg op te zetten, om gpo’s te organiseren, Advanced Care Planning gesprekken te voeren.

Heb u al kenbaar gemaakt dat u wilt deelnemen? De komende dagen zullen we u benaderen over uw pre aanmelding.

Heeft u interesse in deze opleiding, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk aan via https://bit.ly/pohouderen

 

Namens Mijke Hensing en Selma Jonkers, beiden kaderhuisarts ouderenzorg 

 

Deelnemen is alleen voor leden van AOEL

Inloggen mijn AOEL

cancel