Vacatures commissie Zorginhoud voor een lid fysiotherapie en een lid diëtetiek

Nieuwe focus en belang van de commissie Zorginhoud AOEL


In februari heeft de commissie Zorginhoud en Kwaliteit het eigen functioneren geëvalueerd en afspraken gemaakt om tot een commissie Zorginhoud 'nieuwe stijl' te komen.


Download via de link het gehele bericht van de commissie.


Belangrijk bericht van de commissie Zorginhoud 

Vacatures commissie Zorginhoud voor een lid fysiotherapie en een lid diëtetiek

Vacatures commissie Zorginhoud voor een lid fysiotherapie en een lid diëtetiek 

Naast de ondersteuning vanuit het servicebureau zijn de huidige leden Aja van Gemeren (voorzitter en huisarts) en Evelyn Schuil (lid en apotheker). 

Er worden twee nieuwe leden gezocht met de doelstelling om de commissie multidisciplinair in te richten. 

Voor de beide vacatures geldt: 

- ben je enthousiast over de nieuwe koers van de commissie Zorginhoud? 

- wil jij je achterban (respectievelijk fysiotherapie en diëtetiek) in de commissie vertegenwoordigen door vooraf informatie te verzamelen en achteraf te zorgen voor goede terugkoppeling? 

- wil je lid worden van deze multidisciplinaire commissie die de motor vormt naar projecten/activiteiten/programma’s Zorginhoud binnen het Samenwerkingsverband AOEL? 

Reageer dan svp naar Aja van Gemeren, via mailadres adjvangemeren@planet.nl

cancel