Angst- en stemmingsstoornissen

Wat is een angststoornis? 

De grens tussen gewone angst en een angststoornis is moeilijk te trekken. Bang zijn voor slangen is verstandig. Maar wanneer iemand volledig verstijft bij het zien van een slang op de televisie, is er sprake van abnormale angst. Van een angststoornis is sprake als de angst optreedt zonder echt gevaar. Ook duurt de angst veel langer dan de spanning duurt, is deze overmatig groot en geeft de angst veel last in het dagelijks leven. In ons zorgprogramma begeleiden wij mensen om beter met hun angsten en stemmingen te kunnen omgaan. 

Hieronder vindt u meer informatie over angst en stemmingen.

Angst- en stemmingsstoornissen

cancel